جدول رده بندی جام جهانی والیبال ۲۰۱۱ ژاپن

توجه: بهترین نمایش این صفحه در مرورگرهای فایرفاکس، کروم و اپرا می‌باشد.

Matches Sets Points
Rank Team Pts W L W L Ratio W L Ratio
۱ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Russia ۲۹ ۱۰ ۱ ۳۰ ۸ ۳٫۷۵۰ ۹۱۶ ۷۸۱ ۱٫۱۷۳
۲ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Poland ۲۶ ۸ ۳ ۳۰ ۱۵ ۲٫۰۰۰ ۱۰۳۲ ۹۴۴ ۱٫۰۹۳
۳ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Brazil ۲۴ ۸ ۳ ۲۹ ۱۴ ۲٫۰۷۱ ۹۸۳ ۸۵۷ ۱٫۱۴۷
۴ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Italy ۲۴ ۸ ۳ ۲۸ ۱۵ ۱٫۸۶۷ ۱۰۲۹ ۹۲۵ ۱٫۱۱۲
۵ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Cuba ۲۰ ۷ ۴ ۲۵ ۱۹ ۱٫۳۱۶ ۹۶۴ ۹۶۴ ۱٫۰۰۰
۶ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه United States ۱۶ ۶ ۵ ۲۰ ۱۹ ۱٫۰۵۳ ۸۸۴ ۸۶۵ ۱٫۰۲۲
۷ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Argentina ۱۶ ۵ ۶ ۲۱ ۲۱ ۱٫۰۰۰ ۹۲۹ ۹۲۵ ۱٫۰۰۴
۸ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Serbia ۱۵ ۵ ۶ ۲۰ ۲۳ ۰٫۸۷۰ ۹۲۸ ۹۶۸ ۰٫۹۵۹
۹ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Iran ۱۲ ۵ ۶ ۱۶ ۲۵ ۰٫۶۴۰ ۸۳۵ ۹۲۵ ۰٫۹۰۳
۱۰ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Japan ۸ ۲ ۹ ۱۲ ۲۸ ۰٫۴۲۹ ۸۷۴ ۹۳۰ ۰٫۹۴۰
۱۱ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه China ۵ ۱ ۱۰ ۹ ۳۰ ۰٫۳۰۰ ۷۷۹ ۹۱۹ ۰٫۸۴۸
۱۲ جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / پرتال هواداران والیبال اورمیه Egypt ۳ ۱ ۱۰ ۷ ۳۰ ۰٫۲۳۳ ۷۵۵ ۹۰۵ ۰٫۸۳۴

:: بازگشت به صفحه ویژه نامه جام جهانی والیبال ۲۰۱۱ ژاپن


Copyright © 2011-2014 / 1390 - 1392 پرتال هواداران والیبال اورمیه